Hvor cybersikker er din virksomhed?


Bliv case-virksomhed

– og styrk cybersikkerheden i din virksomhed

Du kan øge niveauet af cybersikkerhed og mindske risikoen for cyberangreb i virksomheden ved at identificere sårbarheder i din forsyningskæde og derefter lokalisere, hvad der er nødvendigt for at kunne håndtere sårbarhederne. Det er netop det, projektet ‘Cybersikkerhed og Forretningskontinuitet’ kan hjælpe med, hvis du deltager som case-virksomhed.

IT har på den ene side bidraget til effektivisering af forretningsgangene i de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), men det har på den anden side også skabt sårbarheder overfor cyberangreb. Den geopolitiske udvikling med mange internationale konflikter er med til yderligere at øge risikoen for cyberangreb fra såvel stater som cyberkriminelle.

SMV’er har typisk lav cybersikkerhed pga. begrænsede finansielle og menneskelige ressourcer samt viden om IT. Hackere kan f.eks. udnytte svage led i forsyningskæderne og angribe via usikre systemer hos leverandører, virksomheden kan selv have svage systemer eller beskyttelse, medarbejdernes internetadfærd kan udgøre en trussel mv. Derfor er det også vigtigt at skabe bevidsthed om cybertrusler og IT-sikkerhed overfor alle medarbejdere i en virksomhed. Bliv klogere på forskellige cyberangreb i virksomheden i ordbogen.

Hvem kan deltage?

I projektet skal vi bruge 50 casevirksomheder, som ønsker at kortlægge deres modenhed indenfor cybersikkerhed og forretningskontinuitet, og som vil arbejde med det internt i virksomheden.

Som deltager skal du være produktionsvirksomhed indenfor kategorien SMV (max 250 ansatte), og så skal du være leverandør ind i eller have relation til enten forsvarsindustrien eller IT- og kommunikationsteknologi-industrien.

Hvad koster det?

Projektet er støttet af Industriens Fond, og det koster ikke noget for din virksomhed at deltage. Dog skal du være villig til at bruge tid internt i virksomheden på opgaven og processen.

Krav til deltagerne

Hver virksomhed skal nedsætte et team på tværs med deltagere fra så vidt muligt:

 • Salg
 • Indkøb
 • Produktion
 • Produktudvikling
 • IT
 • Økonomi

Det tværfunktionelle team skal deltage i arbejdet med:

 • En procesmodel, der skal sikre tværorganisatorisk forståelse af forsyningskæder (omfang: 2 arbejdsdage fordelt på 4 halve dage). Se procesmodellen her.
 • Cybertræning, der skal øge opmærksomheden på cybersikkerhed og konkrete løsningsmuligheder (omfang: 1 arbejdsdag).
 • Serious Games med fokus på fremtidsscenarier om geopolitisk udvikling og vilkår for at drive produktion i Danmark (omfang: 1 arbejdsdag).

Vil du være med?

Vil du melde dig som casevirksomhed eller høre mere om projektet og det forløb, virksomheden skal igennem, kan du kontakte projektleder Jan Stentoft på tlf. 2088 7191 eller på stentoft@sam.sdu.dk.

 • De første 25 virksomheder skal have relation til forsvarsindustrien, og forløbet vil finde sted i perioden august, september og oktober 2024.
  .
 • De sidste 25 virksomheder skal have relation til IT- og kommunikationsteknologi-industrien, og forløbet vil finde sted i perioden april, maj og juni 2025.