Cybersikkerhed og Forretningskontinuitet


Hvor cybersikker er din virksomhed?

Med dette nye projekt ønsker vi at øge niveauet af cybersikkerhed hos danske små og mellemstore produktionsvirksomheder (SMV’er) ved at identificere og adressere sårbarheder i forsyningskæderne og dernæst identificere de kapabiliteter (evner), der er nødvendige for at kunne håndtere sårbarhederne. Dette baseres på fremtidsscenarier for to kritiske infrastrukturområder (forsvar samt IT- og kommunikationsteknologi).

Træning i cybersikkerhed

50 SMV’er trænes i en firefaset procesmodel til at sikre Supply Chain Resilience – en model, der er udviklet i et tidligere projekt ved Industriens Fond (scr-smv.dk). Gennem træning i cybersikkerhed bidrager projektet også til at øge vidensniveauet om emnet generelt blandt SMV’erne. Projektet har desuden et særligt fokus på at sikre tværorganisatorisk forståelse for cybersikkerhed i valget af konkrete løsninger samt at ændre et omkostningsmindset til ét, hvor konkurrencemæssige fordele skabes ved at excellere indenfor cybersikkerhed. Læs her, hvordan din virksomhed kommer med i projektet.

Støttet af Industriens Fond

Projektet er støttet af Industriens Fond med 8,5 mio. kr. Det løber frem til slut februar 2026, og det gennemføres af Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet. Se deltagerne i projektorganisationen her.