Cybersikkerhed og Forretningskontinuitet

Nyt projekt støttet af Industriens Fond

Det er projektets formål at øge niveauet af cybersikkerhed hos danske små og mellemstore produktionsvirksomheder (SMV’er) ved at identificere og adressere sårbarheder i deres forsyningskæder og dernæst identificere de kapabiliteter, der er nødvendige for at kunne håndtere sårbarhederne. Dette baseret på fremtidsscenarier for to kritiske infrastrukturområder (forsvar og IT- og kommunikationsteknologi).

SMV’erne trænes i en firefaset procesmodel til at sikre Supply Chain Resilience – en model, der er udviklet i et eksisterende Industriens Fond projekt (scr-smv.dk). Gennem træning i cybersikkerhed bidrager projektet også til at øge vidensniveauet om cybersikkerhed generelt blandt SMV’erne. Projektet har desuden et særligt fokus på at sikre tværorganisatorisk forståelse for cybersikkerhed i valget af konkrete løsninger samt at ændre et omkostningsmindset til ét, hvor konkurrencemæssige fordele skabes ved at excellere indenfor cybersikkerhed.