Relevante links


Dansk Standard

DS har udgivet en artikelserie, som skaber overblik over reguleringen på det digitale område, og som giver et indblik i, hvilke krav danske virksomheder og myndigheder skal leve op til. Under artiklerne findes beskrivelser af koblingen til relevante standarder. Find artiklerne fra Dansk Standard her.

D-mærket

D-mærket er Danmarks mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Mærkningsordningen kombinerer både it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i ét mærke med afsæt i internationale standarder. Det er relevant for alle typer virksomheder – for alle kan opleve brud på it-sikkerheden – og med D-mærket kan du forsikre forbrugere, kunder og partnere om, at de og deres data er i sikre hænder hos dig. Læs mere om D-mærket her.

Industriens Fond

Industriens Fond har støttet projekter med knap 40 mio. kr. for at styrke danske virksomheders arbejde med at øge cybersikkerheden i deres værdikæder. Læs mere om baggrunden og indsatsområderne fra Industriens Fond her.

Midlerne er gået til følgende fem projekter: